Toolbox onderwerp Lawaai

Geplaatst in: Nieuws, door: Roland op 30 augustus 2016 14:58

Toolboxfilm

Een bericht uit de media laat weten dat er in de bouwnijverheid sector relatief veel meldingen zijn van opgelopen gehoorschades door het werk ten opzichten van andere sectoren. 86% van de meldingen die gedaan zijn bij het NCVB* in 2014 kwamen van de sector bouw. 1 op de 5 medewerkers geeft aan last te hebben van lawaai en ruim 10% heeft ook een vorm van lawaaidoofheid. Natuurlijk waar gebouwd en/of gesloopt wordt daar is ook lawaai zou je haast zeggen en dat is ook zo. Wel is het zo dat de Arbo wet in eerste instantie verlangt dat we zoveel mogelijk doen om lawaai en blootstelling aan lawaai te voorkomen en/of verminderen en in 2de instantie te zorgen dat de juiste middelen gedragen worden om beschadiging door geluid te voorkomen.

Ook moet voldoende voorlichting gegeven worden om het bewustzijn te vergroten van de gevolgen van lawaai. Onze Toolboxfilm Lawaai gaat hierover en is dus goed bruikbaar voor de Toolboxmeeting binnen bedrijven in de bouw en industrie. Opgelopen gehoorschade is definitief en dus niet meer te genezen. Des te meer reden om heel voorzichtig te zijn met hinderlijk en schadelijk geluid in de omgeving. Als je in een omgeving werkt met veel lawaai dan moet je de juiste gehoorbescherming dragen ook als je niet de bediener bent van de machine die lawaai maakt.

De iSZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft dan ook aangegeven om in ieder geval tot eind 2016 extra te gaan controleren op te hoge geluidsdrukniveaus op werkvloeren en hoe ermee omgegaan wordt. De werkzaamheden zullen stilgelegd worden als er geconstateerd wordt dat er 85dB(A) of meer aan geluid is en er geen juiste gehoorbescherming gedragen wordt.Bekijk hier een kort voorbeeld van het Toolbox onderwerp Lawaai.

*NCVB - Nederlands Centrum voor Beroepsziekten